የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች ጩኸት!

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላለፉት 75 አመታት በሃገሪቱ የፋይናንስ ተቋማት ውስጥ አንጋፋና ቀዳሚ ሆኖ ያለፈ መሆኑን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚታወቅ ሐቅ ነው። ዛሬ ላይ ሆነን ይህን አንጋፋ የአገርን ስም የያዘው ንግድ ባንክ በተለይ ካለፉት ሁለት አስርተ አመታት በላይ የተወሰነ በሚባል መልኩ ከግል ባንኮች ጋር እየተወዳደረ የአንበሳውን የትርፍ ድርሻ መያዙም አሌ የሚባል አይደለም።
ነገር ግን ከላይ በተጠቀሰው ከሁለት አስርተ አመታት በፊት በሙያው ማለትም በንግድ እና በኢኮኖሚ ዘርፍ ከባህር ማዶ እና ከአገር ውስጥ የተማሩ መስራቾች የነበሩ ባለሙያዎቹ የተሻለ ደረጃ እንዳደረሱት የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ሆኖም ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን በሙያው ለረጅም ጊዜ ልምድ የሌላቸውና በፖለቲካ አቋማቸው ብቻ እየተመለመሉና ለእነሱ በሚባል መስፍርት ከሰባትና እና ከዛ በላይ በባንክ ውስጥ የስራ ልምድ  የሌላቸው  በፕሬዝዳንትነት  እየመሩት ይገኛል። ይህም አልበቃ ብሏቸው በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አንድ ላይ በመማራቸው እና በፖለቲካ የጋራ አስተሳሰባቸውና በብሄር ማንነታቸው እንዲሁም በስጋ ዝምድና በባንኩ መንግስታዊ መዋቅር ቁልፍ ስፍራ እየተሰጣቸው ሰፊውን ሰራተኞች ከጥቅምና ከሚገባቸው ቦታ በማፈናቀል ላይ ይገኛሉ።

በተያያዘም አዲስ መዋቅራዊ ለውጥ ዳጎስ ባለ የውጭ ምንዛሬ አስጠናን በማለት በአሁን ሰአት ያለው የመንግስት የለውጥ ሂደት ሳይነካን እናምልጥ በማለት ሀላፊነት በጎደለው መልኩ አዲሱን መዋቅራዊ ለውጥ መላው ሰራተኞችን ተጠቃሚ በማያደደርግ መልክ እያካሄዱ ይገኛሉ ስለዚህ መላው ሰራተኞች ይህን ተገንዝበው እየተካሄደ ያለውን መዋቅራዊ ለውጥ የሚመለከተው የመንግስት አካልና ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስቁመው እንዲጠናልንና ፍትሀዊ የስራ ምደባ እንዲደረግልን እየጠየቅን በዚሁ አጋጣሚ መላው ሰራተኞች ራሳቸውን በድጋሚ ለጥቅምና ለስልጣን እያዘጋጁ ያሉትን የበላይ አካላት እንዲያስቆማቸው ጥሪ እናደርጋለን።

ከዚህም በተጨማሪ የበታች ሰራተኛ የሚሰጠው የስራ ድርሻ ከአቅሙ በላይ የሆነና የሚያስፈልገው ክፍያ የመኖርና ያለመኖር ያህል ሆኖ ሳለ ከላይ ብቻ የመዋቅር ለውጥ በሚል የበታች ሰራተኛውን ያገለለና ከጥቅም ተጋሪ ያላደረገ ለውጥ ስለ ሆነ ሰራተኛዉና ማህበሩም ይህንን በትኩረት እንዲመለከተው እንጠይቃለን።

በአዲሱ የመዋቅር ትግበራ የተሾሙትና ራሳቸውን ተጠቃሚ ለማድረግ እየጣሩ ያሉት የተሾሚዎች የስም ዝርዝር ከዚህ እንደሚከተለው በዝርዝር እያቀረብን በተጨማሪም በቀጣይ የሚደረጉትን ሹመቶች እየተከታተልን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ እየተደረገ ያለውን የዝርፊያና ተቋሙን የማዳከም ሥራ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እየተከታተልን የምናሳውቅ መሆኑን እንገልፃለን።

ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሠራተኞች።

ሰም  እና አዲሱ የስልጣን እርከናቸው
1 አቶ ሙሉጌታ አለማየሁ አወቀ          Chief Business Officer
2 አቶ አታክልት ኪዳነ ማርያም ገሰሰ      Chief Operation Officer
3 አቶ አባይ መሐሪ ኪዳኔ                Chief Credit Officer
4 አቶ ሰይፉ ቦጋለ ገ/እግዚአብሔር       Chief Human Resource Officer
5 ወ/ሮ መልካ በድሪ መሐመድ           Chief Finance Officer
6 አቶ ሳሙኤል ታደሰ ተስፋዬ            Chief Legal Officer
7 ወ/ሮ ጥሩብርሃን ሃይሉ ካሳ            Chief Risk Officer
8 አቶ ሰሎሞን አሉላ አዉላቸው          Chief Internal Auditor
9 አቶ ፊቅረስላሴ ዘውዱ መለሰ           Chief Internal Auditor
10 አቶ ዳዊት ቀኖ አባጌሮ               Vice President – Banking                                                    Operation

11 አቶ መሐመድ ኑረዲን ከሊፋ         Vice President – International                                            Banking
12 ወ/ሮ ሶስና መንገሻ ሩንዳሳ           Vice President – Information                                              System
13 አቶ ይስሐቅ መንገሻ ባሕሩ           Vice President – Business                                                  Development
14 አቶ ዳኔል ኃይሉ ተሾመ              Vice President – Epmo
15 አቶ አሳምነው ደርበው ጨብር        Vice President – Credit                                                       Management
16 አቶ ወንዳለ በላቸው በዙ             Vice President – Credit                                                       Underwriting
17 ወ/ሮ መሠረት አስፋው ይትባረክ      Vice President -Internal Service
18 አቶ ብርሃኑ ደስታ ገብረ መድህን       Vice President -Financial                                                    Management
19 አቶ ስሞዖን አሰፋ ኃይሌ               Vice President -Internal                                                    Control
20 አቶ ተዋድሮስ ታደሰ አርጋው           Director – Deposit                                                             Mobilization
21 አቶ ኢሳያስ ሰይፉ ስለሺ                Director – Business Network                                               Support
22 አቶ በፍቃዱ ቸርነት ቢሰውር            Director – Payment Service
23 አቶ ዘካርያስ መኮንን ይግዛው            Director – Quality Assurance
24 አቶ ወሰንየለህ አበራ ቁምቢ              Director – North Addis                                                        District
25 አቶ ካሳሁን ሽፈራሁ ቀጀላ               Director – Nekemt District
26 አቶ ሰራ ብዙ ሞላ ዘለለው               Director – Jimma District
27 ወ/ሮ ሃና ሰይፉ ደጋጋ                   Director – International                                                      Business
28 አቶ ሳሕለማርያም ወ/ሰንበት ተ/ሚካኤል  Director – Trade Finance
29 አቶ አብዱልቃደር ረዲዋን ሙዘይን        Director – Interest Free                                                     Banking
30 አቶ ለገሰ ጢቅ ቱሉ                      Director – Marketing
31 ወ/ሮ ምሕረት ዓላዛር መሸሻ             Director – Market Research
32 አቶ በልሁ ተክሌ እጅጉ                  Director – Corporate                                                          Communication
33 ወ/ሮ አልማዝ ወርቁ ዘቦ                 Director – Cash Management
34 አቶ ወ/መድህን ኪዳኔ ታችበሌ           Director – Conventional                                                    Payment
35 አቶ ባዩ ጥላሁን ሰውአገኝ                Director – Alternative                                                        Payment Channels
36 አቶ ዮሐንስ ሚሊዮን ሁሴን               Director – Contact Center
37 ወ/ሮ ለምለም ብርሃኑ ከበደ              Director – Application                                                        Management
38 አቶ ሚሊዮን የሺዋስ ቦጋለ               Director – Infrastructure                                                    Management
39 አቶ ይልማ አጥላባቸው ዘውዴ            Director – MIS
40 አቶ ይትባረክ ተስፋዬ ሙሉንኬ            Director – IT Security
41 ወ/ሮ ሐይማኖት ሞገስ ግርማ             Director – Vendor                                                             Management
42 አቶ ኤፍሬም መኩሪያ ጥላሁን             Director – Administration                                                   and Logistics
43 ወ/ሮ መንበረስላሴ ገ/ኪዳን መብርሐቱ     Director – Procurment
44 አቶ ተስፋዬ ጉተማ መርጊያ                Director – Building                                                            Construction
45 አቶ አብርሃም ታደሰ ይመር                 Director – Building                                                             Administration
46 አቶ አሰጋኸኝ ዳኜ ማሞ                    Director – Corporate                                                           Security
47 አቶ አንድነት ፈቃደ አያንሳ                 Director – Business Analysis
48 አቶ አዲስ ጥላዬ ታደሰ                     Director – Project                                                               Management
49 አቶ ወሰን ተገኘ በላይ                      Director – Quality                                                              Assurance
50 ወ/ሮ ፍትህ አወቅ አበበ ታደሰ             Director – Corporate Loans
51 አቶ መንግስቱ ሲመልስ አባይ               Director – Business Loans
52 አቶ መዝገበ ይፍሩ ወ/ኪዳን               Director – Consumer and                                                    Housing Loans
53 ወ/ሮ ትግስት አባተ ዳምጤ                Director – Corporate Loan                                                  Underwriting
54 አቶ ቴዋድሮስ ይቤ ወ/መስቀል              Director – Business Loan                                                   Underwriting
55 ወ/ሮ ወሰን ጌታቸው አበበ                  Director – Workout Loans
56 ወ/ሮ እመቤት መለሰ ዘለቀ                  Director – Quality                                                              Assurance
57 አቶ ሳምሶን አምዲሳ ጉዲሳ                   Director – Financial                                                            Accounting
58 አቶ መሸሻ ደሜ ጅማ                     Director – Strategy Analysis                                               and planning
59 አቶ ወጋየሁ ገ/ማርያም አለማየሁ         Director – Business Planning                                              and Monitoring
60 አቶ ዮናስ ልደቱ ወ/ማርያም             Director – Treasury
61 አቶ አብርሃም ተስፋዬ ተሊላ             Director – Investment
62 አቶ ሰሎሞን ነጋሽ ፅጌ                   Director – Transactional                                                    Control
63 አቶ መንግስቱ ሰሎሞን ታደሰ            Director – Operational Control
64 አቶ አንማው ደምሰው መንገሻ           Director – Internal Affaires
65 ወ/ሮ ሉባባ ዳምጤ ተገኝ                Director – HR Center of                                                      Expertise
66 አቶ ሰይፉ ፀጋዬ ደምሴ                  Director – HR Shared Service
67 አቶ ሲሳይ ገብሩ ወ/ሰማያት              Director – HR Business                                                      Partnering
68 ወ/ሮ ፋንቱ ሙሉጌታ ኃይሌ              Director – Health Services
69 አቶ አብዱልከሪም ዳውድ ኢብራሂም       Director – Enterprise Legal
70 አቶ ኪዳኔ መንገሻ አስራት