ከማዛመድ ምርጫ ወዲያ ማዶ (ገለታው ዘለቀ)

ምስል ከፋይል

በቅርብ  ጊዜ   ጓደኛቼና   እኔ   ለስራ  ጉዳይ  ወደ  አንድ የመንግስት  ሥሪያ ቤት አቀናን  ፡፡ ለሄድንበት  ጉዳይየሚመለከታቸው  ከተባ  አላፊዎች   ጋር በአንድ  ጥሩ   የመሰብሰቢያ  ክፍል  ውስጥ  ገባንና  ስለመጣንበት አጀንዳጨዋታ  ያዝን  ፡፡  በመሃል  ከርዕስ  ወጥተን  ይመስለኛል  ሥለምርጫው  ማውጋት ጀመር ነገር ግን ማንም ከአጀንዳውወጣን  ያለ   የለም  ፡፡  ምርጫው ነገር ሁላችን  ትኩረት የሳበ  ነውና ….

ታዲያ  በጨዋታችን  መሃል  አንዱ ሰው እነዲሀ አለ

‹‹አሁ እኮ!  ምርጫ  የለም  ማዛመድ  ነው  ያለው›› አለ

….ሁላችን  ፈገግ   አልን……   ፡፡  ፈገግታው  ግን አልቆየም….እንደ ጉም በነነ….፡፡  የሁላችንም  ፈገግታ ላይ ትካዜ ካባውንደረ፡፡ ይህ  ሰው ምርጫ የለም  ማዛመድ ነው ያለው  የሚለውአገላለ   ደርሶ ከሚያሰፈግገው ዋዛ  ባሻገር ውስጡ  የያዘው እውነት ግን በርግጥ መራራ ነው፡፡ ምረጫው ለምን አሳሳቢሆነ   ከተባለዓለም እጅግ ሚፈራውና የዲሞክራሲ እድገትየሚበላ ምስጥ ነው የተባለው የማንነት ድምጽ () የኢትዮጵያንፖለቲካ ስለተጣባው ነው፡፡

ሃገሮች  በማህበራቸው ውስጥ  ሲስተም ዘርግተው  ሲኖበየጊዝው  የሚመርጧቸውን  ምርጫዎች የማንነት  ድምፅከተጣባው ሀገራዊ  ማህበር ከዲሞክራሲ ጋር ተጋጭቷል የማህበሩን  መንጋ የሚያምስ ተግባር ዉስጥ ገብቷል ማለትነዉ፡፡ በማህበራችን ዉስጥ ማንነትን እያሸተትን ደምና አጥንትእየቆጠርን ለምርጫ ከወጣን ምርጫ ድግሳችን ሁሉበዴሞከራሲ ፊት የረከሰ ይሆንብናል፡፡ ምርጫ ለማህበራችንተስፋ የሚሆነው ከማንነት ምጽ ጸድተን የከወንነው እንደሆነብቻ ነው፡፡ የማዛመድ የምረጫ ሰሌት ውስጥ ገብተን የጋራ ቤትሊያምረን አይችልም፡፡ የማዛመድ የምርጫ ድግስ ደግሰንየዴሞክራሲን ስም እየጠራን ምለን ብንገዘት ዴሞክራሲየዚህን ድግስ ጽዋ አይቀምስም፡፡

በዴሞክራሲ የበለጸጉ ሃገራት ዘወትር ምርጫን ተስፋየሚያደርጉት መድብለ ፓርቲ ስርዓት ስለገነቡ ነው፡፡ ምርጫችንከማዛመድ ወዲያ ማዶ ተሻገሮ መድብለ ፓርቲ ስርዓት ካልገነባንየረጋ ሃገር አይኖረንም፡፡ ሽግግራችን የሚሰምረው ከማንነትድምጽ ስንወጣ ነው፡፡ የመድብለ ፓርቲ መሰረት  ሃሳብ ምርጫነው፡፡ ሃሳብ ገስጋሽ ነዉና ከአንዱ ሃሳብ የሌላዉ ይሻላል እያልንመምረጥ ለማህበረሰባችን እድገ ይበጃል፡፡ አለም ወደሪፐብሊክ ስትገባና የስልጣን ምንጩ ራሱ ህዝቡ ነዉ ስትልምርጫዋን ማዛመድ ስራ ለማድረግ አይደለም፡፡ ሃሳብንበማጋጨት የሚመጣውን ምርጥ ሃሳብ ለሁለንተናዊ እድገትለመጠቀም በየማህበሩ ውስጥ በመተሳሰብ በጋራ ለማደግነው፡፡

ሃገራችን ኢትዮጵ የማንነትን ድምጽ በገሃድ ከፍ አድርጋየምትኖር ሃገር ናት፡፡ ይሄ ችግር የማህበረሰብን ግንኙነትናትስስር ሁሉ ያበላሸ ልምድ ነዉ፡፡ ኢትዮጵያ ለነገሩ ይህምአይመጥናትም ነበር፡፡ ከማንነት ድምጽ ወጥተን ሃሳብንመምረጥ ስንችል ነው ማህበረስባቸን ወደ ዲሞክራሲየሚሻገርው፡፡  ትግሬው   ትግሬውን….  አማራ አማራውን……  ጉራጌው  ጉራጌው  ——  እየመረጥ ደግሞ የጋራ  ቤት  የተሸለ ማህበረሰብ  ልናስብ  አንችልም  ፡፡  ስለዚህ  ምርጫችን   ከማዛመድ   ወጥቶ  ወደ  መድበለ ፓርቲስርአት  መሻገር  ያስፈልገዋል፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ዋናተፈላጊ ለውጥ ወይም ሽግግር ይሄ ነው፡፡

እግዚአብሄር ኢትዮጵያን ይባርክ!