Friday, December 3, 2021

በጤና ጣቢያ እና ት/ቤት ውስጥ መሽጎ በነበረ የወያኔ ሰራዊት ላይ እርምጃ ተወሰደበት

አባይ ሚዲያ በዳዊት እያዩ በደቡብ ጎንደር ሊቦ ከምከም ወረዳ ሊቦ ቀበሌ ፈንድቃ በተባለው ቦታ ላይ በጤና ጣቢያ እና ት/ቤት ውስጥ መሽጎ የህብረተሰቡን የቤት እንስሳት እያረደ...

MOST POPULAR