Friday, September 18, 2020
Home Tags ህወሃት

Tag: ህወሃት

ህወሃት እጅ ላይ የንጹሃን ደም እየተንተከተከ ነው!!

  የምትኮሩ በዚህ ኩሩ ህወሃት የታሪኩ ካስማና ማገር ከአስከሬን ጋር የተጣበቀ ስለመሆኑ የሚመሰክሩበት የሩቅ ሰዎች አይደሉም። አብረውት በበረሃ የነበሩ፣ አብረውት አመራር ሲሰጡ የኖሩ፣ "በሚያራምዱት አቋም"...

ኢህአደግ በአዲስ አበባ የሚገኙ አባላቱን በሚስጥር እያወያየ እንደሆነ ታወቀ

በሃገር ውስጥ ተባብሶ የቀጠለውን የህዝብ አመጽ ለማፈን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግጎ ህዝብን እያተራመሰ ያለው ህወሃት በተለያየ ደረጃ ላይ የሚገኙ የኢህአዴግ አመራር አካላትን፣የዘርፍ ሃላፊዎችንና አባላቱን...

MOST POPULAR