Sunday, September 20, 2020
Home Tags ህግ

Tag: ህግ

ከአለም አቀፍ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ህግ አንፃር ኢትዮጵያ የአባይን ወንዝ ከመጠቀም...

አባይ ሚዲያ መጋቢት 28፤2012 ኢ-ፍትሃዊ ሃሳቧ የበላይ እንዲሆን በአባይ ወንዝ ላይ የተያዘውን ድርድር ከጫፍ እንዳይደርስ የምትታትረው የግብፅን እንቅስቃሴ፤ በተመለከተና ኢትዮጵያስ ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ አለባት...

በሱዳን ያሉ ኢትዮጵያውያን አፈሳ እየተካሄደብን ነው እያሉ ነው፡፡

አባይ ሚዲያ ዜና- ታህሳስ 2፣2012 ዓ.ም "በሱዳን ብዙ በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ የሚታወቅ ሲሆን ይህ ህዝብ የስደት የኑሮ ጫና እንዳልበቃው ሰሞኑን ሃይለኛ አፈሳ እየተካሄደበት...

MOST POPULAR