Monday, January 17, 2022
Home Tags መረጃዎች

Tag: መረጃዎች

የኮቪድ-19 ወረርሺኝ አለም አቀፍ መረጃዎች፡፡

አባይ ሚዲያ መጋቢት 30፤2012 ኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት የላቦራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 225 ሰዎች ውስጥ ሶስት ግለሰቦች የኮቪድ-19 ቫይረስ እንደተገኘባቸው የተረጋገጠ ሲሆን ቁጥሩም ወደ 55 ከፍ...

አለም አቀፍ የኮቪድ-19 መረጃዎች፡፡

አባይ ሚዲያ መጋቢት 26፤2012 አለም አቀፍ ወረርሺኝ በሆነው የኮቪድ-19 ምክነንያት በቫይረሱ የሚጠቁ እና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር አሳሳቢ ሆኖ ይቀጥላል ሰሞኑን አስደንጋጭ የሆኑ ቁጥሮችን እያስመዘገበች የምትገኘው...

በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የወጡ መረጃዎች፡፡

አባይ ሚዲያ መጋቢት 16፤2012 አለም አቀፍ ስጋት በሆነው የኮሮና ቫይረስ ምክናየት በመላው የአለም ሀገራት የተለያዩ የቅድመ መከላከልና የመቆጣጠር ሂደት እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ ይህ መረጃ እስከተጠናቀረበት...

MOST POPULAR