Monday, January 17, 2022
Home Tags ማርኬቲንግ

Tag: ማርኬቲንግ

ዋፋ ማርኬቲንግ እና ፕሮሞሽን ላይ የቀረበው ክስ።

አባይ ሚዲያ ግንቦት 04፤2012 በዋልታ እና ፋና የቴሊቪዥን ጣቢያዎች በጋራ እና በአንድ ሰው ሽርክና የተቋቋመው ዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ውስጥ ብልሹ አሠራሮች...

MOST POPULAR