Monday, July 4, 2022
Home Tags ረቂቅ

Tag: ረቂቅ

የትግራይ ክልል ከምርጫ ጋር የተያያዙ የህግ ረቂቅ ሰነዶችን ማዘጋጀቱ ተገለጸ::

አባይ ሚዲያ ሰኔ 22፤2012 በኢትዮጵያ  በዚህ ዓመት ማብቂያ ላይ ሊካሄድ ታቅዶ የነበረው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ  በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ምክንያት  ወደ ሌላ ጊዜ እንዲዘዋወር ቢወሰንም...

የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስከብር ረቂቅ፡፡

አባይ ሚዲያ መጋቢት 10፤2012 አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ግብፅ ለዘመናት በአባይ ወሃ ላይ ያላት የባለቤትነት ስሜት እስከተቀየረ ድረስ ድርድሩ ውጤት ያመጣል አሉ ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ...

የሲዳማ ክልል የሚመራበት ህገ መንግስት ረቂቅ መጠናቀቁ ተገለጸ፡፡

አባይ ሚዲያ ዜና-ጥር 5፣2012 የሲዳማ ክልል የሚመራበት ህገ መንግስት በረቂቅ ደረጃ ተጠናቋል ሲሉ የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ሌዳሞ ገለፁ። ዋና አስተዳዳሪው አቶ ደስታ ሌዳሞ...

የጥላቻና ሐሰተኛ መረጃን የሚመለከተው ረቂቅ ሕግ ዳግመኛ በሚገባ እንዲያጤኑት ሲል ሂይውማን...

አባይ ሚዲያ ዜና -ታህሳስ 10፣ 2012 የኢትዮጵያ ሕግ አውጪዎች ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ የተመራውን የጥላቻና ሐሰተኛ መረጃን የሚመለከተው ረቂቅ ሕግ ዳግመኛ በሚገባ እንዲያጤኑት...

የተሻሻለው ረቂቅ የኢንቨስትመንት አዋጅ የውጪ ባለሀብቶች የማይንቀሳቀስ ሀብት ኢትዮጰያ ውስጥ እንዲያፈሩ...

አባይ ሚዲያ ዜና- ታህሳስ 7፣2012 በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች የተሰማሩ የውጪ ባለሀብቶች ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የመኖሪያ ቤት እንዲገነቡ በረቂቅ ህጉ አንቀጽ 18 ንዑስ አንቀፅ 2 ላይ...

MOST POPULAR