Friday, September 18, 2020
Home Tags ሹፌሮችን በመሳደብ፣

Tag: ሹፌሮችን በመሳደብ፣

ባለፈው ሳምንት ወልዲያ ተቀስቅሶ በነበረው ተቃውሞ ምክንያት ሱቆቻቸውን የዘጉ ነጋዴዎች አልከፈቱም፣...

የተለየ እንክብካቤ እየተደረገላቸው በወልዲያ ከተማ ቁልፍ ሆቴሎችንና ሱቆችን በመቆጣጠር በሕዝቡ ላይ የስለላ ተግባር ይፈጽሙ የነበሩ የህወሃት ደጋፊ ነጋዴዎች ሆቴሎቻቸውን እና ሱቆቻቸውን እስከ አሁን ድረስ...

MOST POPULAR