Sunday, October 24, 2021
Home Tags በላይነህ አባተ

Tag: በላይነህ አባተ

ኢትዮጵያውያን ሐኪሞች ሆይ! በናዚ ሐኪሞች የደም ታሪክ ከመዘፈቅ ታቀቡ (በላይነህ አባተ)

ህሊናው ባሸነፈው ሐኪም አማካኝነት የሁለት መቶ አምሳ ልማታዊ ሐኪሞች ያየር ባየር ንግድ እንደገና አደባባይ ወጥቷል፡፡ ያየር ባየሩን ንግድ ከምድር ለማውረድ ከዚህ ህሊናው ካሸነፈው ጎበዝ...

እሹሩሩ … ጣና እሽሩሩ… ዓባይነህ (በላይነህ አባተ)

ታዳምና ሄዋን ቢስተካከል እድሜህ፣ ለኔ ጦቢያ እናትህ ሁሌም ጨቅላዬ ነህ፣ በጀርባዬ አዝዬ ቅኔ እማዜምልህ፣ እሹሩሩ ጣና እሹሩሩ ዓባይነህ፡፡ ለቅርጫ ቢያቀርቡኝ የሞትኩ እንዳይመስልህ፣ ስታክ ይሰማኛል ተጀርባዬ ሆነህ፣ የገላና የራስ ቅማል እያስበሉህ፣ እሹሩሩ...

MOST POPULAR