Thursday, September 24, 2020
Home Tags በማሳሰር እና ከስራ በማሳገድ

Tag: በማሳሰር እና ከስራ በማሳገድ

ባለፈው ሳምንት ወልዲያ ተቀስቅሶ በነበረው ተቃውሞ ምክንያት ሱቆቻቸውን የዘጉ ነጋዴዎች አልከፈቱም፣...

የተለየ እንክብካቤ እየተደረገላቸው በወልዲያ ከተማ ቁልፍ ሆቴሎችንና ሱቆችን በመቆጣጠር በሕዝቡ ላይ የስለላ ተግባር ይፈጽሙ የነበሩ የህወሃት ደጋፊ ነጋዴዎች ሆቴሎቻቸውን እና ሱቆቻቸውን እስከ አሁን ድረስ...

MOST POPULAR