Wednesday, January 27, 2021
Home Tags በተመለከተ

Tag: በተመለከተ

አምነስቲ ኢንተርናሽናል የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ ለመንግስት ያቀረበው ጥያቄ።

አባይ ሚዲያ መጋቢት 17፤2012 መንግሥት ታግተው የደረሱበት ስላልተወቁት ተማሪዎች ጉዳይ መረጃ እንዲሰጥ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ የኢትዮጵያ መንግሥት ከወራት በፊት ባልታወቁ ሰዎች ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ ታግተው...

በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የወጡ መረጃዎች፡፡

አባይ ሚዲያ መጋቢት 16፤2012 አለም አቀፍ ስጋት በሆነው የኮሮና ቫይረስ ምክናየት በመላው የአለም ሀገራት የተለያዩ የቅድመ መከላከልና የመቆጣጠር ሂደት እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ ይህ መረጃ እስከተጠናቀረበት...

ቦርዱ ዜግነትን መልሶ ማግኘትን በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጠው ጠየቀ፡፡

አባይ ሚዲያ የካቲት 04፤2012 የኢትዮጵያ የምርጫ፣የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ-ምግባር አዋጅ የሀገር አቀፍም ሆነ የክልል ፓርቲ አባል መሆን የሚችለዉ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያለዉ ሰዉ ብቻ መሆኑን...

MOST POPULAR