Saturday, August 10, 2019
Tags በትግል ሂደቱም ብዙዎች ከፍተኛ መስዋእትነት የከፈሉበት ነው።

Tag: በትግል ሂደቱም ብዙዎች ከፍተኛ መስዋእትነት የከፈሉበት ነው።

ዛሬ ለምርጫ የምንሯሯጥበት ሰአት እይደለም (ተካልኝ ጎዳና (ከስዊድን) )

ወደ ዋናው የዚህ ጽሁፍ አላማ ከመግባቴ በፊት መነሻ ይሆናሉ የምላቸውን ነጥቦች ልጠቅስ እወዳለሁ። ብዙ የተነገረባቸውና የተጻፈባቸው ስለሆነ ዝርዝሩ ውስጥ መግባት ጊዜ ማጥፋት እንዳይሆን ከየት...

MOST POPULAR