Friday, May 27, 2022
Home Tags በግብፅ

Tag: በግብፅ

በሱዳንና በግብፅ ፖቲከኞች መካከል የከረረው ንትርክ፡፡

አባይ ሚዲያ የካቲት 30፤2012 ኢትዮጵያ ጥቅሜን ይጎዳዋል ባለችውና በአሜሪካ እንደቀረበ በሚነገርለት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የስምምነት ሰነድ ላይ እንደማትፈርም ካሳወቀች በኋላ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በመግለጫ...

MOST POPULAR