Saturday, October 24, 2020
Home Tags ችላ

Tag: ችላ

መንግስት ችላ ያለው የሚመስለው የታጋች ተማሪዎች ጉዳይ፡፡

አባይ ሚዲያ መጋቢት 2፤2012 የታጋች ተማሪዎች ቤተሰብ መንግስት ልጆቻችን "ሞተዋል ወይም በሕይወት አሉ ይበለን'' ሲሉ ጠየቁ ከደንቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ለደህንነታቸው በመስጋት ወደ ቤተሰቦቻቸው እየተመለሱ በነበሩበት...

MOST POPULAR