Wednesday, December 8, 2021
Home Tags አዘል

Tag: አዘል

የሰፈርንበት ቦታ ውሃ አዘል በመሆኑ የሰራነው ቤት እየፈረሰ ነው ሲሉ በላልይበላ...

አባይ ሚዲያ ዜና- ታህሳስ 21፣2012 ለዘመናት ይኖሩበት ከነበረው የላልይበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዙሪያ ተነስተው ቁራቁር በተባለው አካባቢ የሰፈሩ የመልሶ ማስፈር ተሳታፊዎች ቦታው ውሃ አዘል በመሆኑ...

MOST POPULAR