Monday, July 4, 2022
Home Tags ኤል ሳልቫዶር

Tag: ኤል ሳልቫዶር

የኤል ሳልቫዶር የጸጥታ ፖሊስ እንስትዋን የሽፍታ አለቃ በቁጥጥር አዋለ

አባይ ሚዲያ ዜና ጋሻው ገብሬ ማሪሳ ሌሙስ ወይም በቅጽል ስሟ በስፓኝ ቋንቋ “ላ ፓትሮና” ትሰኛለች። በእንግሊዝኛው ደግሞ  “ዘ ቦስ” ስትባል የአማርኛ ፍችው አለቃ ማለት ነው። እድሜዋ...

MOST POPULAR