Tuesday, January 19, 2021
Home Tags እንዲደረግ

Tag: እንዲደረግ

ውይይት እንዲደረግ የሚጠይቀው የኢዜማ የአቋም መግለጫ።

አባይ ሚዲያ ሚያዝያ 28፤2012 ኢዜማ ከኮሮና ወረርሺኝ በተጨማሪ ከዚህ ቀደም የነበሩ የውስጥ ፖለቲካዊ ችግሮች እና በዓባይ ወንዝ ላይ እየገነባን ካለነው የታላቁ የሕዳሴ ግድብ ጋር በተያየዘ...

ሰዎች ከቤታቸው እንዳይወጡ እንዲደረግ የቀረበው ጥያቄ፡፡

አባይ ሚዲያ መጋቢት 30፤2012 ሰዎችን ከቤት እንዳይወጡ በማስገደድ እንዲተገበር የፖለቲካ አመራሮች  ጥያቄ አቅርበዋል ሰዎች በጣም ካልተቸገሩ በስተቀር ከቤታቸው እንዳይወጡ አስገዳጅ ሁኔታ በመፍጠር  ወረርሽኙን የመከላከሉ ተግባር...

ኢዜማ የአዲስ አበባው የወጣቶች ግድያ ጉዳይ ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ ጠየቀ፡፡

አባይ ሚዲያ ጥር፤2012   የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) በአዲስ አበባ ከተማ 22 አካባቢ ፖሊስ በወሰደው እርምጃ እና በቴፒ ከተማ በተቀሰቀሰ ግጭት የዜጎች ሕይወት በማለፉ የተሰማንን...

MOST POPULAR