Wednesday, January 27, 2021
Home Tags ኦነግ ሸኔ

Tag: ኦነግ ሸኔ

ኦነግ ሸኔ በሰሜን ሸዋ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ህዝቡን በማሳመጽ ላይ ነው...

አባይ ሚዲያ (ጥቅምት 1፣2012) በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ ወረዳ ከመስከረም 24/2012 ጀምሮ ተከስቶ ለነበረው ግጭት መነሾ የሸኔ ታጣቂ ቡድን በሰሜን ሸዋ ኦሮሚያ...

የኦዴፓ ክንብንብ ሲወርድ (በመስከረም አበራ)

ሃገራችን ኢትዮጵያ ከህወሃት አረመኔያዊ አገዛዝ ለመላቀቅ ባደረገችው የትግል ምጥ "የለማ ቡድን" የተባለ የድንገቴ ልጅ ታቀፈች፡፡ይህ ቡድን አለ ወይስ የለም የሚለው ራሱ ሲያጠራጥር ነበረ፡፡መኖሩ ከተረጋገጠ...

ኦነግ ሸኔ- “የንጉሥ ልጅ” (በመስከረም አበራ)

ኦነግ ሼኔ- "የንጉስ ልጅ" (በመስከረም አበራ) የተቀየረውን ኢህአዴግ ከከራሚው ኢህአዴግ የሚለየው አንድ ቁም-ነገር ለተቀናቃኞቹ የሚያሳየው ሆደ-ሰፊነቱ ነው፡፡ይህ አካሄዱ ብዙ የፖለቲካ ትርፍ የሚሰበስብበት አዋጭ መንገድ ነው፡፡ አዲሱ...

MOST POPULAR