Sunday, July 12, 2020
Home Tags ከተማ አስተዳደሩ

Tag: ከተማ አስተዳደሩ

የከተማ አስተዳደሩ ለሚያስገነባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች በመረጣቸው ተቋራጮች ላይ ቅሬታ ቀረበ፡፡

አባይ ሚዲያ ዜና ጥር 20፣2012 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት በሁሉም ክፍላተ ከተሞች የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለማስገንባት በመረጣቸው ሕንፃ ተቋራጮች ላይ ቅሬታ ቀረበ፡፡ በአስተዳደሩ ላይ...

MOST POPULAR