Saturday, May 28, 2022
Home Tags የመንግስትና

Tag: የመንግስትና

የመንግስትና የተፎካካሪ ፓርቲዎች ምክክር፡፡

አባይ ሚዲያ ሚያዝያ 21፤2012 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን መበተን: የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ: ህገ መንግስት ማሻሻልና የህገ መንግስት ትርጓሜ መጠየቅ መንግስትና የተፎካካሪ ፓርቲዎች ፊት ለፊት...

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች ከደረጃ በታች...

አባይ ሚዲያ ዜና - ጥቅምት 8፣2012 በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራት የሙያ ብቃት ምዘና ማረጋገጫ ባለስልጣን በከተማ አስተዳደሩ የሚገኙ አብዛኞቹ የመንግስትና የግል ትምህርት...

MOST POPULAR