Saturday, October 24, 2020
Home Tags የሚመስለው

Tag: የሚመስለው

መንግስት ችላ ያለው የሚመስለው የታጋች ተማሪዎች ጉዳይ፡፡

አባይ ሚዲያ መጋቢት 2፤2012 የታጋች ተማሪዎች ቤተሰብ መንግስት ልጆቻችን "ሞተዋል ወይም በሕይወት አሉ ይበለን'' ሲሉ ጠየቁ ከደንቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ለደህንነታቸው በመስጋት ወደ ቤተሰቦቻቸው እየተመለሱ በነበሩበት...

MOST POPULAR