Sunday, January 16, 2022
Home Tags የቀረበው

Tag: የቀረበው

ዋፋ ማርኬቲንግ እና ፕሮሞሽን ላይ የቀረበው ክስ።

አባይ ሚዲያ ግንቦት 04፤2012 በዋልታ እና ፋና የቴሊቪዥን ጣቢያዎች በጋራ እና በአንድ ሰው ሽርክና የተቋቋመው ዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ውስጥ ብልሹ አሠራሮች...

ሰዎች ከቤታቸው እንዳይወጡ እንዲደረግ የቀረበው ጥያቄ፡፡

አባይ ሚዲያ መጋቢት 30፤2012 ሰዎችን ከቤት እንዳይወጡ በማስገደድ እንዲተገበር የፖለቲካ አመራሮች  ጥያቄ አቅርበዋል ሰዎች በጣም ካልተቸገሩ በስተቀር ከቤታቸው እንዳይወጡ አስገዳጅ ሁኔታ በመፍጠር  ወረርሽኙን የመከላከሉ ተግባር...

MOST POPULAR