Wednesday, December 8, 2021
Home Tags የተጋበዙት

Tag: የተጋበዙት

ውይይት ላይ የተጋበዙት ተፎካካሪ ፓርቲዎች ቅሬታቸውን አሰሙ፡፡

አባይ ሚዲያ ሰኔ 14፤2012 በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመርያ ጊዜ የተዘጋጀውና በተለያዩ ባለድርሻ አካላት ውይይት ተደርጎበታል ተብሎ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ከቀረበ በኋላ፣ ‹‹ተፎካካሪ ፓርቲዎች ይወያዩበት›› ተብሎ እንደተመለሰ...

MOST POPULAR