Monday, August 12, 2019
Tags የኔ ይበልጥ የኔ ይበልጥ ፉክክር የትግልን ውስብስብነትና እድገት (dynamics) ያለመገንዘብ ይሆናል።

Tag: የኔ ይበልጥ የኔ ይበልጥ ፉክክር የትግልን ውስብስብነትና እድገት (dynamics) ያለመገንዘብ ይሆናል።

ዛሬ ለምርጫ የምንሯሯጥበት ሰአት እይደለም (ተካልኝ ጎዳና (ከስዊድን) )

ወደ ዋናው የዚህ ጽሁፍ አላማ ከመግባቴ በፊት መነሻ ይሆናሉ የምላቸውን ነጥቦች ልጠቅስ እወዳለሁ። ብዙ የተነገረባቸውና የተጻፈባቸው ስለሆነ ዝርዝሩ ውስጥ መግባት ጊዜ ማጥፋት እንዳይሆን ከየት...

MOST POPULAR