Saturday, May 28, 2022
Home Tags ጸረ ሙስና

Tag: ጸረ ሙስና

በጸረ ሙስና ኮሚሽን ያሉ ሰራተኞች ጉዳዮችን ለማጣራት ጥረት ሲያደርጉ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው...

አባይ ሚዲያ ዜና- ጥቅምት 25፣2012 በየተቋማቱ ያሉ ቅሬታ ሰሚዎችና የስነ ምግባር መኮንኖች የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጡ እንዳልሆነ የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረሙስና ኮሚሽን አስታወቀ፡፡ የጸረሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር...

MOST POPULAR